Προσφατες Καταχωρισεις

Η πτώχευση, το ξεπούλημα και το κλείσιμο του Συνεργατισμού ως τραγική κατάληξη της Νεοφιλελεύθερης πολιτικής στην Κύπρο

Ενημέρωση στις July 5, 2018

Η απόφαση της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού να προχωρήσει στο κλείσιμο του Συνεργατισμού μέσα από την πτώχευση και στο ξεπούλημα με εξευτελιστικούς όρους των περιουσιακών του στοιχείων αποτελεί ακόμα ένα καταστροφικό βήμα για την Κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Η νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική έχει αποτύχει παταγωδώς σε όλες τις πτυχές της Κυπριακής οικονομίας:

- στη βιώσιμη αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος

- στη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας σε στερεή βάση.

- στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων που πηγάζουν από την ανεργία, την μείωση μισθών, το άδικο φορολογικό σύστημα και τις αδυναμίες του κοινωνικού κράτους.

Όλες οι ενδείξεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η τελική πράξη πτώχευσης, εκκαθάρισης και το κλείσιμο του Συνεργατισμού ήταν το αποτέλεσμα μιας συνειδητής και προσχεδιασμένης διαδικασίας εκ μέρους της κυβέρνησης και των οικονομικών συμφερόντων που πιστά υπηρετεί.

Τη χρονική στιγμή που λήφθηκε η απόφαση για το ξεπούλημα και το κλείσιμο της ΣΚΤ, ο Συνεργατισμός δεν αντιμετώπιζε προβλήματα φερεγγυότητας διαφορετικά από όλες τις άλλες τράπεζες. Ήταν μια απόφαση προειλημμένη και προσχεδιασμένη. Οι σκοποί που επιτυγχάνονται με το κλείσιμο ενός ιστορικού θεσμού στη Κύπρο, μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

- Εξαφανίζεται από το οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό της Κύπρου ένας θεσμός με κοινωνικά και συλλογικά χαρακτηριστικά.

- Γίνεται προσπάθεια να διασωθεί η Ελληνική Τράπεζα με την ετεροβαρή και εγκληματική συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την ΣΚΤ.

- Το τραπεζικό σύστημα στη Κύπρο περνά στην ιδιοκτησία, σχεδόν εξ ολοκλήρου, ξένων επενδυτικών ταμείων του χειρίστου είδους.

- Δίνεται η ευκαιρία στους κυβερνώντες να προχωρήσουν στη σύσταση φορέα διαχείρισης ΜΕΔ με σκοπό να εξυπηρετηθεί περαιτέρω το τραπεζικό σύστημα στη Κύπρο.

- Συνδέεται εκβιαστικά η έγκριση της συμφωνίας ΣΚΤ - Ελληνικής Τράπεζας με την έγκριση νομοσχεδίων που θα επισπεύσουν τις διαδικασίες εκποίησης των περιουσιών δανειοληπτών που δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους.

Ο όρος για σχέδιο εγγύησης των δανείων που περνούν από την ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα (2.6 δις για 12 χρόνια) είναι ανήκουστος, απαράδεκτος και πρόσκληση για μίζες, διαφθορά και όλων των ειδών συμφωνίες διαπλοκής μεταξύ της διεύθυνσης της Ελληνικής Τράπεζας και των δανειοληπτών των 2.6 δις (περίπου 15% του ΑΕΠ) τα οποία θα είναι εγγυημένα από το κράτος.

Η συμφωνία ΣΚΤ - Ελληνικής Τράπεζας, το σχέδιο εγγύησης δανείων και όλα τα νομοσχέδια που προτείνονται για την διαχείριση των ΜΕΔ και την επίσπευση των εκποιήσεων πρέπει να απορριφθούν από την Αριστερά και όσες πολιτικές δυνάμεις στηρίζουν μια οικονομικά και κοινωνικά πιο ορθολογιστική στρατηγική για την Κύπρο.

Πρέπει να απαιτηθεί άμεσα η παραίτηση του υπουργού οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, της διοίκησης της Κεντρικής Τράπεζας και της διοίκησης της ΣΚΤ για την εγκληματική διαχείριση του θέματος του Συνεργατισμού.

Ο Συνεργατισμός θα μπορούσε να παραμείνει στο κράτος και να λειτουργήσει με διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο όπως τον οραματίστηκαν οι ιδρυτές του και να χρησιμοποιηθεί σαν ένα χρήσιμο εργαλείο για την υλοποίηση δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής που να έχει κατεύθυνση την ανάπτυξη και την προστασία των ασθενέστερων τάξεων της κοινωνίας.

Αριστερή Πτέρυγα
4 Ιουλίου 2018