marxoudi_web1ekfrasi_logolhs_logo

 

 

Την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω

Μέρος 2

…Πώς όμως θα μπορούσαν οι κομμουνιστές να προδώσουν, αφού από της ιδρύσεως της ΕΟΚΑ είχαν αποκλειστεί, ήταν εκτός της οργάνωσης και, άρα, δεν καμιά πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα εντός της;…

Η πραγματική τεκμηρίωση της αλήθειας γι’ αυτά τα εγκλήματα βρίσκεται στην επιστολή του Γεώργιου Γρίβα προς τον μητροπολίτη Κιτίου Άνθιμο, στις 25 Ιανουαρίου 1958: «Οι κομμουνισταί είναι αντίπαλοί μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ενδείκνυται να τους εξωντώσωμεν ως πολιτικήν οντότητα, ώστε να μην είναι πλέον υπολογίσιμος δυναμένη διά των αποφάσεών της να επηρεάζη το εθνικόν ζήτημα, όπως συνέβαινε μέχρι τούδε». Να η αιτία που δολοφονήθηκαν κομμουνιστές. Άλλωστε, ο χίτης Γρίβας ποτέ δεν έκρυψε το μίσος του για τους κομμουνιστές και το απέδειξε με έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Αυτά δεν περιλαμβάνονται στη σχολική ύλη, όπως αντίστοιχα οι δολοφονίες τουρκοκύπριων αριστερών από την ΤΜΤ δεν φτάνουν ποτέ στα αφτιά των μαθητών της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η μισή ιστορία μένει κρυμμένη κάτω από το χαλί. Η λήθη σε όλο της το μεγαλείο… Το εθνικό φρόνημα καλλιεργείται από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο και συνεχίζει, ως δια βίου μάθηση, πάνω σε πολιτικούς άμβωνες, σε συνεργασία και με τα πλείστα ΜΜΕ. Η ροπή προς τον εθνικισμό είναι αναπόφευκτη, ειδικά αν από την οικογένεια δεν υπάρχουν αντισταθμιστικές επιδράσεις πάνω στα μέλη της.

Οι εθνικιστές πιστεύουν ότι είναι οι εθνοσωτήρες, που η μοίρα τούς όρισε να φυλάσσουν Θερμοπύλες και να προστατεύουν την καθαρότητα της φυλής. Κατά την άποψή τους, είναι οι μόνοι που μπορούν να ερμηνεύσουν και να επεξηγήσουν στο λαό την ιστορική αλήθεια. Με σύνθημα «Πατρίς - Θρησκεία - Οικογένεια», προσπαθούν να περάσουν στην κοινωνία το μήνυμα, ότι ο εθνικισμός είναι η αγάπη για το έθνος. Και κατά συνέπεια, ποιο το κακό στο να αγαπάς το έθνος και την πατρίδα σου;

Πόσο «αθώος» και «πατριωτικός» είναι αυτός ο εθνικισμός, όταν στην κουλτούρα του αναδεικνύει αγκυλωτούς σταυρούς και υιοθετεί φασιστικούς χαιρετισμούς, παρουσιάζοντάς τους μάλιστα ως αρχαία ελληνικά σύμβολα; Τι θέση έχουν συνθήματα όπως το, «ΕΟΚΑ Β΄ ξανακτύπα», που εμφανίζονται σε τοίχους και πανό οπαδών εθνικοφρόνων ποδοσφαιρικών σωματείων, σε μια Κύπρο όπου οι θύμησες του πραξικοπήματος και του πολέμου είναι ακόμα νωπές στη μνήμη του λαού; Όλη αυτή η ρατσιστική και ξενοφοβική ρητορική που εκφράζει ο εθνικισμός, τι σχέση έχει με τις χριστιανικές αξίες που υποτίθεται πως προστατεύει;

Τι θα πει, «την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω», που με τόσο πάθος διακηρύσσει ο εθνικόφρονας Έλληνας της Κύπρου; Ποια είναι η κυπριακή πατρίδα; Δεν είναι η γη και οι άνθρωποί της; Δεν είναι όλοι οι κάτοικοί της, ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων και φυλετικής καταγωγής; Μήπως οι Τουρκοκύπριοι δεν είναι πατρίδα, επειδή δεν ασπάζονται την Ορθόδοξη πίστη ή δεν νιώθουν φυλετικά συνδεδεμένοι με την Ελλάδα; Οι Κύπριοι που δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί ή δεν υιοθετούν το όραμα της Ένωσης με την Ελλάδα, δεν είναι πατρίδα;

Δυστυχώς οι νεκροί Κύπριοι του πραξικοπήματος και της εισβολής είναι η πατρίδα ελαττωμένη, και αυτή η ελάττωση ήρθε από αυτούς που δήθεν τηρούν τον όρκο. Οι απειλές και οι εκφοβισμοί, ενάντια σε όποιον διαφωνεί με τις απόψεις των εθνικιστών, δεν είναι πατριωτισμός και ούτε συνδέονται με το πνεύμα της αρχαίας ελληνικής ιδέας περί δημοκρατίας. Αν μπορεί να συνδεθεί με κάτι μια τέτοια συμπεριφορά, είναι με τον σοβινισμό και τον φασισμό του 20ου αιώνα. Μήπως στην αρχαία Ελλάδα θεωρούνταν λιγότερο «πατριώτες» οι Στωικοί από τους Επικούρειους ή τους Κυνικούς φιλοσόφους; Δεν ήταν όλοι «πατρίδα», με διαφορετικές ιδεολογικές αντιλήψεις; Η δια της βίας επιβολή των απόψεων των εθνικιστών και στις δυο κοινότητες, είναι που έφερε την καταστροφή.

Τόνι Αγκαστινιώτης

1 Ιανουαρίου 2023

 

 

 

Tek bir karış dahi olsa vatan toprağını vermeyeceğim

II. Bölüm

…Komünistler, EOKA’nın kuruluşundan dışlandıklarına göre, örgütün dışında olduklarına göre, dolayısıyla da içeride olup bitenlerden bilgileri olmadığına göre, nasıl ihanet edebilirler ki?...

Bu suçlarla ilgili gerçeğin esas belgeleri, Yorgos Grivas’ın 25 Ocak 1958’de Kitium Metropoliti Anthimos’a yazdığı mektupta yer almaktadır: “İstesek de istemesek de komünistler bizim düşmanımızdır. Şimdiye kadar olduğu gibi, kararlarıyla milli sorunu etkileme gücüne sahip olmamaları için, siyasi bir varlık olarak onları yok etmek tavsiye edilir.” Komünistlerin öldürülme sebebi budur. Ne de olsa Hitit Grivas, komünistlere karşı nefretini hiçbir zaman gizlemedi ve bunu hem Yunanistan’da hem de Kıbrıs’ta yaptıklarıyla kanıtladı.

Kıbrıslı Türk solcuların TMT tarafından öldürülmesi hiçbir zaman Kıbrıs Türk toplumu öğrencilerinin kulağına gelmediği gibi, bunlar okul müfredatında da yer almaz... Tarihin yarısı, halının altına süpürüldü… Milli zihniyet, kreşten liseye kadar işlenir ve basının büyük bir kısmıyla iş birliği içinde, siyasi kürsülerde yaşam boyu öğrenme olarak devam eder… Özellikle ailenin, üyeleri üzerinde telafi edici bir etkisi yoksa, milliyetçiliğe eğilim kaçınılmazdır…

Milliyetçiler, Thermopile’yi korumak ve ırkın saflığını muhafaza etmek için ulusun kurtarıcıları olduklarına inanırlar… Kendilerine göre, tarihsel gerçeği halka açıklayabilecek ve yorumlayabilecek olanlar, sadece onlardır... “Vatan- Din- Aile” sloganıyla, topluma, milliyetçiliğin millet sevgisi olduğu mesajını vermeye çalışırlar. Dolayısıyla da milletini ve vatanını sevmenin neresi yanlış?

Kültüründe gamalı haçları ön plana çıkaran, faşist selamları benimseyen, hatta bunları antik Yunan sembolü olarak sunan bu milliyetçilik, ne kadar “masum” ve “vatanseverdir”? Milliyetçi futbol kulüplerinin taraftarlarının duvarlarına ve pankartlarına yazılan “EOKA B tekrar vur” gibi sloganların, darbe ve savaş anılarının halkın hafızasında hala taze olduğu bir Kıbrıs’ta yeri nedir? Milliyetçiliğin ifade ettiği tüm bu ırkçı ve yabancı fobisi söylemin, korunduğu varsayılan Hıristiyan değerleriyle ne alakası var?

Milliyetçi Kıbrıs Rumlarının büyük bir tutkuyla ilan ettikleri “Tek bir karış dahi olsa vatan toprağını vermeyeceğim” ifadesi ne anlama gelir? Kıbrıs vatanı kimdir? Toprağı ve insanları değil midir? Siyasi ideolojisi, dini inançları ve ırksal kökeni ne olursa olsun, tüm sakinleri değil midir? Kıbrıslı Türkler, Ortodoks inancını benimsemedikleri veya kendilerini ırksal olarak Yunanistan’a bağlı hissetmedikleri için vatan değil midirler? Ortodoks Hristiyan olmayan veya Yunanistan ile Enosis vizyonunu benimsemeyen Kıbrıslılar, vatan değil midir?

Ne yazık ki darbe ve işgalde ölen Kıbrıslılar indirgenmiş vatandır ve bu indirgeme, sözde yemini tutanlardan gelmiştir. Milliyetçilerin görüşlerine katılmayanlara yönelik tehdit ve şantajlar vatanseverlik değildir ve antik Yunan demokrasi fikrinin ruhuyla da ilişkili değildir. Eğer böyle bir davranış herhangi bir şeyle ilişkilendirilebilirse, bu, 20. yüzyılın şovenizmi ve faşizmidir. Antik Yunanistan’da Stoacılar, Epikurosçular veya Kinik filozoflardan daha az “vatansever” olarak düşünülebilir miydi? Hepsi farklı ideolojik görüşlere sahip “vatan” değil miydi? Felaketi getiren, milliyetçilerin görüşlerinin her iki topluma da zorla dayatılmasıdır.

Toni Agastiniotis

1 Ocak 2023